Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach, oraz otrzymywać kupony zniżkowe na zakupy.
Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

STUDIO FORTY

z dnia 3.09.2016 r 

§1

Postanowienia ogólne

 Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

 Właścicielem Sklepu jest: Studio Forty Monika Chodorowska-Głód, Kraków, Al.Modrzewiowa 8A , NIP: 676-125-75-43, tel. +48.502594597, adres email: sklep@studioforty.pl. Prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, - zwana dalej sprzedawcą.

Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).Przedmiot transakcji – produkty wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych treści cyfrowych nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.Sklep Internetowy StudioForty ( Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.shop.studioforty.pl  za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

Strona internetowa Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.shop.studioforty.plZamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

Ceny podane w Sklepie są cenami netto i są podane w złotych polskich.  Sklep nie wystawia faktur VAT, jedynie faktury VATMarża, na bezpośrednie życzenie klienta. Dowodem sprzedaży jest paragon dołączany do zamówienia.

Sklep zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany cen towarów, wycofywania artykułów ze sprzedaży, a także wprowadzenia i moderowania promocji na poszczególne artykuły bez wcześniejszego uprzedzania użytkowników. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 

§2

Zamówienia 

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 Zamówienia mogą składać tylko osoby pełnoletnie.

Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania jego asortymentu oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest: komputer lub inne urządzenie elektroniczne z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, itp.
, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu www.shop.studioforty.pl

Zamówienia poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Ich realizacja następuje dopiero po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie, w dni powszednie od godziny 9-16. 

Zamówienia składane w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą w chronologicznej kolejności ich złożenia, w pierwszym dniu roboczym po dniu w którym zamówienie zostało złożone.

Zamówienia są realizowane wg kolejności zaksięgowanych wpłat.

Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w szczególności adres e-mail, na który zostanie przesłana informacja potwierdzająca zamówienie.W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.W trakcie składania Zamówienia, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu, w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.


Jeśli zrealizowanie zamówienie nie jest możliwe, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku dokonania przez Klienta uprzedniej płatności za takie zamówienie, Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych środków.

Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności. Sklep akceptuje również formę płatności przelewem na konto bankowe jako przedpłatę dla zamówień o każdej wartości

 nr konta bankowego: 34 1140 2004 0000 3902 7642 6709

Studio Forty 

W tytule proszę umieścić numer zamówienia.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Dowodem zakupu jest paragon dołączany do zamówienia. Na życzenie klienta sklep wystawia fakturę vatMarża. O chęci otrzymania faktury należy powiadomić sklep w trakcie składania zamówienia ( w rubruce uwagi do zamówienia) lub niezwłocznie po złożeniu zamówienia pisząć mail na adres: sklep@studioforty.pl

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłką listową poleconą ekonomiczną lub priorytetową, również paczką pocztową ekonomiczną lub priorytetową lub kurierem.  Jest również możliwośc odbioru osobistego zamówienia przez klienta w siedzibie firmy ( po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z obsługą sklepu).

Koszt przesyłki ponosi kupujący, w koszty wliczony jest koszt opakowania.

2. Zakupy powyżej kwoty 150 zł ( po odliczeniu rabatu kwotowego 3%, naliczonego za zakupy powyżej kwoty 150 zł) wysyłamy na nasz koszt przesyłką listową poleconą ekonomiczną. Opcja darmowej wysyłki dotyczy dostawy na terenie Polski.

3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany sposobu i ceny przesyłki w przypadku gdy waga lub rozmiar przesyłki są zbyt duże.

4. Wysyłki przesyłek odbywają się dwa razy w tygodniu we wtorki i czwartki, dla zamówień złożonych i opłaconych do godziny 16. W przypadku gdy zamówienie zostało złożone po godz 16 w dniu wysyłki, będzie ono  wysłane w następnym dniu wysyłkowym. Możliwe jest zwiększenie częstotliwości nadawania przesyłek, wówczas sklep powiadomi o tym kupujących na stronie sklepu.

5. Sklep zobowiązuje sie do wysłania klientowi towarów będących opisane jako "dostępne" w terminie najpóźniej w przeciągu 3 dni roboczych od dnia wpływu kwoty na konto. Dla towarów o statusie dostępności "brak towaru" i "dostępny na zamówienie" czas dostawy jest ustalany zawsze indywidualnie z klientem.

6. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

 

§5

Reklamacje

1. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w formie elektronicznej na adres: sklep@studioforty.pl W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać na adres Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. 

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

3. Klient może zrezygnować z zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@studioforty.pl,jednak nie można anulować zamówienia już wysłanego. 

4. W przypadku zwrotu przesyłki wynikającego z błędnie podanego przez klienta adresu Sklep nie ponosi kosztów ponownej wysyłki.

5. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Klient, który zawarł umowę na odległość , może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Oświadczenie o odstąpnieniu od umowy może zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem e-mail na adres: sklep@studioforty.pl

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.

4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.

5. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach:

  1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgoda Konsumenta, przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy;
  2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówienia lub ściśle związanych z jego osobną;
  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  6. dostarczania prasy;
  7. usług w zakresie gier hazardowych.

 

§7

Ochrona prywatności

 

1. Dokonując rejestracji w Sklepie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w sklepie. Brak zgody uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w Ustawie "O ochronie danych osobowych" (Dz.U Nr 133 poz.883).

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia.

4. Pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta, dane wykorzystywane będą przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych produktach i promocjach Sklepu.

 

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu. Dotyczy to również wykorzystywania wzorów projektów, zarówno w całości jak i w części.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl